Support online
Kinh doanh
Call me!
Kinh doanh
Hotline
0913208796
Đăng nhập
Giới thiệu
Công ty là một trong những doanh nghiệp hoá chất có thương mại điện tử đầu tiên tại Hà nội, và doanh số qua giao dịch điện tử đạt trên 40% doanh số bán hàng. Công ty đang thực hiện xuất khẩu hàng hoá vào các doanh nghiệp nước ngoài ...
Sản phẩm
Đã trong giỏ hàng